Nejčastější otázky

Nikdy jsem na terapii nebyl/a, nemám v tomto směru žádné zkušenosti. Je EFT vhodné i pro mě?

EFT je vhodné pro každého – pro dospělé, děti a dokonce lze jeho léčebného potenciálu využít i u zvířat. Není tedy nutná žádná předchozí zkušenost ani speciální znalosti. Vše potřebné Vám vysvětlím před samotnou terapií, nepůjde ale o nic složitého.

Jak sezení probíhá?

Při terapii poklepáváme na EFT body na těle klienta. Spolu s tím klient popisuje svůj problém včetně všech pocitů a emocí, které s ním má spojené. Díky stimulaci těchto bodů se energie v těle opět harmonizuje a proudí správným směrem. Dochází tak ke zmírnění a úplnému odstranění původního problému nebo potíží.

Nemůže mi EFT nějak ublížit?

Pokud terapii vede proškolený terapeut, pak není čeho se bát. Pracuje se s tématem tak, jak jej klient na terapii vnese a šetrně jej zpracovává. Nikdo Vám do hlavy nebude vtloukat žádné nové informace ani Vám podsouvat, proč ten který problém máte. Po celou dobu terapie jste stále při vědomí a víte, co se s Vámi děje. Terapeut by Vás nikdy neměl nechat z terapie odejít s otevřeným, nezpracovaným problémem, který by Vás do příští návštěvy doma ničil.

Zkoušel jsem si svůj problém odťukat sám, ale nepomohlo mi to…

To, že se nedostavují výsledky při EFT, bývá způsobeno především nesprávným/nekonkrétním pojmenováním problému. Zejména začátečníkům se může stát, že problém nedefinují správně a pak si myslí, že EFT nefunguje, protože jejich potíže přetrvávají. EFT je úžasná metoda také proto, že základy se může naučit každý a pak si akutně dokáže od problému pomoci sám. Stejně tak je ale vhodné zvážit, co ještě zvládnete sami a kdy je lepší navštívit certifikovaného terapeuta. Složitější a hlubší témata laik obvykle sám nezpracuje.

Je nutné, abych věřil/a, že EFT funguje, abych se dokázal/a svého problému zbavit?

EFT funguje i přesto, že v něj třeba nevěříte. Jedná se práci s Vaším energetickým systémem, a to není podmíněno vírou v účinnost EFT.

Co když se během terapie rozpláču?

Řada lidí se cítí divně, trapně a nekomfortně, když dá před někým průchod svým emocím a slzám. Zejména pak, když jde o úplně cizího člověka. V terapii se samozřejmě může stát, že společně narazíme na téma, které Vás rozpláče, avšak není důvod se za své slzy stydět. Mnohdy si v sobě držíme bolesti a traumata několik let, aniž bychom někdy měli příležitost je naplno vyventilovat. V terapii ten prostor dostanete. Bez souzení a jakéhokoli hodnocení. Slzy nejsou slabost – právě naopak – mají očistný charakter. A pokud se tedy při terapii rozpláčete, lze to považovat za známku toho, že jsme společně „udeřili hřebíček na hlavičku“ a zpracováváme ty správné zážitky a emoce, které jste do té doby možná nemohli dát před někým najevo. Už to samo o sobě je velice léčivé a posilující.

Co když při ťukání nějaký bod vynechám?

Nic se neděje! Body, na které ťukáme jsou seřazeny tak, aby energie postupně procházela celým systémem. Vynechání konkrétního bodu nemá na účinnost EFT vliv. Můžete si jej oťukat dodatečně nebo prostě pokračovat dál. Hlavní je správně nazvat problém, který chcete za pomoci EFT řešit.