Podporující kruhy

Chci pro vás a spolu s vámi vytvořit klidný, láskyplný, bezpečný a důvěrný prostor, v němž se budete moci s ostatními podělit o své pocity, zážitky, názory, zkušenosti, radosti i slzy.

Místo, kde vždy najdete porozumění a podporu.

Častokrát z různých důvodů nechceme nebo nemůžeme ukázat svým blízkým, co si nosíme uvnitř a mnohdy bývají naše velká témata uzamčena v naší duši tak dlouho, že si už možná ani sami neuvědomujeme, jak zásadně ovlivňují náš život, partnerství a vztahy s ostatními. 

Podporující kruhy Vám nabízejí možnost sdílet k daným tématům vše, co je pro Vás důležité a co v konkrétní moment ucítíte, že chcete a potřebujete s účastníky v kruhu otevřít a (znovu) prožít. 

Někdy stačí jen být a naslouchat. Darovat sami sobě ten vzácný čas, kdy můžeme být sami sebou a hovořit nahlas i o věcech, o kterých běžně nemluvíme.

Vědět, že ať řekneme či uděláme cokoli, nebudeme za to ostatními souzeni a právě naopak, že jsme ve spojení s těmi, kteří nám už svou pouhou přítomností dodávají odvahu a poskytují lásku, podporu a pocit bezpečí.

Uvědomíme si, že na své trápení NEJSME SAMI.

Možná někdo z přítomných zažil podobnou zkušenost nebo má na věc podobný názor.

Postřehy, rady nebo jen prožití společného okamžiku s dalšími účastníky i se všemi emocemi, které k němu patří, nám může pomoci víc než jsme vůbec kdy doufali …

Pojďte se s námi posadit do kruhu.

Vyberte si téma, které s Vámi aktuálně rezonuje.

Těším se na Váš příběh!

S láskou
Monika